FBC PANTHERS LIBEREC

Oficiální stránky florbalového klubu

Členské příspěvky

Členské příspěvky

1) Výše členských příspěvků

Stanovené výše měsíčních příspěvků a možnost slevy při roční nebo půlroční platbě:

* měsíční příspěvek / měsíce září 2023 až červen 2024 / ve výši 650,-Kč za každý kalendářní měsíc,

* půlroční příspěvek / období září 2023 až leden 2024 a únor 2024 až červen 2023 / ve výši 3200,-Kč za každé období

* roční příspěvek / celá sezóna: září 2023 až červen 2024 / ve výši 6000,-Kč, platí při platbě do 30. 9. 2023.

2) Forma plateb

Platby se provádí bezhotovostním převodem na účet FBC PANTHERS LIBEREC, z.s., číslo účtu 2400825641/2010 vedený u Fio banky, pobočka Liberec. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo hráče nebo do popisu platby napište příjmení a jméno hráče.

Příklad:

VS: 0503211234
Popis platby: Jirka Pokora

3) Doplňující informace

Uvedené platby pokrývají pronájem hal na tréninky a turnaje, startovné do soutěží v rámci soutěží Český florbal (čfbu), míčky a materiál pro tréninky, odměny pro trenéry a rozhodčí.

V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestování k utkáním, stravování, případné ubytování na akcích, apod.

Sportovní vybavení si zajišťuje každý hráč/hráčka na své náklady. V případě potřeby může klub poradit s florbalovým vybavením prostřednictvím partnerů klubu.

Od sezóny 2015/2016 si hráči mohou zakoupit vlastní dres (není podmínkou). Dres s vlastním číslem a jmenovkou. Bude řešeno prostřednictvím trenérů na začátku sezóny.

Staň se PANTHEREM